Promocja książki „Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci”

Jak określić mężczyzn, którzy wykonują zawód przedszkolanki, niani czy kosmetyczki? Dlaczego brukselka to nazwa warzywa, ale nazwiemy tak również mieszkankę Brukseli? Podczas spotkania autorskiego, które odbyło się 25 listopada w Chatce Żaka prof. Jolanta Szpyra-Kozłowska mówiła między innymi o nierówności płci we współczesnej polszczyźnie i jej konsekwencjach. Najnowsza, promowana na spotkaniu książka pani profesor nosi tytuł „Nianiek, ministra i japonki. Eseje o języku i płci”.

Książka adresowana jest nie tylko do językoznawców, ale również do innych badaczy związków między językiem i kulturą, socjologów, kulturoznawców i dziennikarzy śledzących zmiany zachodzące w polszczyźnie. Pani profesor jest autorką wielu książek i licznych artykułów z zakresu fonologii języka angielskiego i polskiego oraz kierownikiem Zakładu Fonetyki i Fonologii w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Fot. Bartosz Proll

    Polecamy

    Data dodania
    10 grudnia 2021