Prof. Paweł Mergo z UMCS - laureatem Polskiej Nagrody Innowacyjnego Rozwoju 2020!

Prof. Paweł Mergo z UMCS został uhonorowany Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2020 roku w kategorii „Naukowiec przyszłości”. Wyróżnienie jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć laureata z zakresu technologii fotonicznych i światłowodowych, w tym tworzenia innowacyjnych rozwiązań w badaniach naukowych nad światłowodami specjalnymi oraz czujnikami optycznymi w Pracowni Technologii Światłowodów na Wydziale Chemii UMCS w Lublinie.

Warto wspomnieć, że w tym roku zakończył się remont pomieszczeń technologicznych Pracowni Technologii Światłowodów UMCS, której pracami kieruje nagrodzony prof. Paweł Mergo. Dzięki uzyskaniu finansowania zewnętrznego z projektu „Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych NLPQT” najważniejsze pomieszczenia powiększyły się o dodatkową przestrzeń, zaś nowa organizacja infrastruktury technologicznej do wytwarzania światłowodów zdecydowanie poprawiła funkcjonalność Pracowni.

Realizacja projektu pozwoliła również znacząco doposażyć Pracownię w nową aparaturę. Dzięki temu nie tylko naukowo, ale również pod względem dostępu do infrastruktury zespół ten należy obecnie do ścisłego, światowego grona najlepszych badaczy, zajmujących się technologiami światłowodowymi i fotonicznymi. Ekipie TV UMCS prof. Paweł Mergo opowiedział, co oznacza dla niego to wyróżnienie, jak wygląda produkcja światłowodów i jakie znaczenie ma rozwój fotoniki.

Fot. Bartosz Proll.

    Polecamy

    Data dodania
    14 października 2021