Paryska „KULTURA” ma już siedemdziesiąt lat!

Była najważniejszym czasopismem emigracyjnym. „Kultura”, bo o niej mowa była wydawana przez Instytut Literacki w Paryżu do 2000 roku, zaś na jej łamach głos zabierali m.in. Juliusz Mieroszewski, Bohdan Osadczuk, Jerzy Pomianowski czy Leopold Unger. W 2017 roku mija siedemdziesiąt lat od wydania pierwszego numeru tego, utożsamianego z dziełem życia Jerzego Giedroycia, miesięcznika. Z tej okazji 14 czerwca br. w Domu Kultury LSM w Lublinie odbyło się spotkanie historyczno-prasoznawcze, którego gościem była prof. dr hab. Iwona Hofman - Kierownik Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, Dziekan Wydziału Politologii UMCS.

Wydział Politologii UMCS cieszy się opinią depozytariusza wartości „Kultury”, m.in. dzięki przyznawanej Nagrodzie im. Jerzego Giedroycia. W Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, którą kieruje prof. dr hab. Iwona Hofman prowadzone są badania źródłowe, a ich efekty publikowane w specjalnej serii.

Spotkanie poprowadziła Ewa Hadrian.

    Polecamy

    Data dodania
    20 czerwca 2017