Opieka w procesach migracji - relacja

Czym jest opieka w dobie zmieniającego się społeczeństwa? Jakie jest jej znaczenie i rola w procesach migracji, kto przede wszystkim się w nią angażuje oraz jak działają instytucje, wspierające „głównego” opiekuna - między innymi na te pytania szukają odpowiedzi uczestnicy dwudniowej konferencji naukowej pt. „Opieka w procesach migracji. Koncepcje i realizacja”, która rozpoczęła się 19 maja na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.

Konferencja została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”, który jest realizowany we współpracy specjalistów z Polski i Norwegii. Badania skupiają się na problemie deficytu opieki w rodzinie, w przypadku migracji kobiety, a także na funkcjonalności lokalnej infrastruktury opiekuńczej.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski. TV UMCS patronuje medialnie temu wydarzeniu.

Grafika powyżej pochodzi od organizatorów.

    Polecamy