O metropoliach i peryferiach w Europie Środkowo-Wschodniej

Metropolie krajów Europy Środkowej i Wschodniej odgrywają ważną rolę w europejskiej gospodarce. Są siłą napędową rozwoju krajowego, specjalizacji badawczej, produkcji wiedzy, innowacji i usług biznesowych. Są to jedne z najszybciej rozwijających się regionów w UE, atrakcyjne dla inwestorów zagranicznych. Jednocześnie jednak stają przed wieloma wyzwaniami i problemami.

11 września br. na Wydziale Prawa i Administracji UMCS odbyła się konferencja pt. „Metropolies and Peripheries of CEE Countries: New Challenges for EU, National and Regional Policies”, której tematem były między innymi problemy najszybciej rozwijających się miast Unii Europejskiej oraz ich peryferii - zwłaszcza w Europie Środkowo-Wschodniej, wyzwania, przed jakimi stoją oraz perspektywy rozwoju tych obszarów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się wykładowcy zarówno z polskich, jak i zagranicznych uniwersytetów, a także przedstawiciele władz UE. Organizatorem konferencji był Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS.

    Polecamy

    Data dodania
    20 września 2019