Nowe inicjatywy na rzecz akademickości Lublina

Akademicki Budżet Partycypacyjny, Interprojekt, Wirtualna Karta Biblioteczna i Staż Za Miedzą - to cztery nowe inicjatywy Związku Uczelni Lubelskich, które ogłoszono 6 lipca w Trybunale Koronnym. W ramach Akademickiego Budżetu Partycypacyjnego będzie można zgłaszać swoje pomysły i inicjatywy, które posłużą środowisku akademickiemu Lublina. Konkurs Interprojekt ma na celu budowanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Dzięki Wirtualnej Karcie Bibliotecznej studenci, doktoranci i pracownicy będą nieodpłatnie korzystać z zasobów bibliotek głównych uczelni na zasadach wzajemności. Konkurs: Staż Za Miedzą jest dla naukowców, planujących staż w jednej z uczelni wchodzących w skład Związku.

Podczas konferencji wręczono także statuetki Wybitnych Studentów Związku Uczelni Lubelskich. Otrzymały je osoby, które w sposób szczególny wyróżniły się wynikami w nauce i zaangażowaniem w działalność akademicką. Wśród nich jest student UMCS, Mykhailo Zaslavskyi.

Szczegółowe informacje o ogłoszonych projektach można znaleźć na stronie Związku Uczelni Lubelskich: www.4zul.pl .

Fot. Bartosz Proll.

    Polecamy

    Data dodania
    12 lipca 2022