Nie płaczcie dzieci, Ukraina zwycięży! - reportaż

Dziś przypada Dzień Konstytucji Ukrainy. W czasie wojny ma on szczególny wymiar, dlatego chcemy przedstawić historię studentek Uniwersytetu Marie-Curie Skłodowskiej: Valerii, Yany i Lery, dla których strach o życie najbliższych i ciężar rozłąki to codzienność. Rozmowy, które zmieniły również życie twórców materiału, zostały nagrane kilka dni po wybuchu wojny. Reportaż powstał z potrzeby braku obojętności wobec stale rozgrywającego się dramatu naszych sąsiadów. Głęboko wierzymy, że Ukraina zwycięży.

Сьогодні день Конституції України. Під час війни вона має особливий вимір, тому ми хочемо представити історію студентів Університету Марії-Кюрі Склодовської, для яких страх за життя своїх близьких і тягар розлуки є повсякденністю. Розмови, які змінили наше життя як творців репортажу, були записані лише через кілька днів після початку війни. Репортаж створено з ціллю не бути байдужим до ситуації наших сусідів, що постійно набирає оборотів.

 

    Polecamy

    Data dodania
    28 czerwca 2022