Neuropsychologia w medycynie - medycyna w neuropsychologii

Jak diagnozować dzieci i dorosłych z różnorodnymi problemami neuropsychologicznymi i jak im pomagać - rozmawiali o tym specjaliści z różnych ośrodków naukowych w Polsce podczas XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Kongres, pod hasłem „Neuropsychologia w medycynie - medycyna w neuropsychologii” odbył się w dniach 29-30 listopada br. na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Neuropsychologia jest domeną psychologii, ale rozwija się i ma zastosowanie w praktyce klinicznej i medycynie, dlatego istnieje potrzeba wzbogacania doświadczeń interdyscyplinarnych.

Organizatorem był Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS, zaś TV UMCS objęła kongres patronatem medialnym.

    Polecamy

    Data dodania
    5 grudnia 2019