Naukowo o życiowych wyborach

Co decyduje o wyborze naszej ścieżki życiowej? Dlaczego dokonujemy takich, a nie innych wyborów? Między innymi na te pytania starali się odpowiedzieć pomysłodawcy konferencji pt. "Wpływ środowiskowy na wybór ścieżki życiowej. Polityka, rodzina, przestępczość”. Konferencja odbyła się 20 kwietnia 2016 r. na Wydziale Politologii UMCS, a zorganizowało ja Politologiczne Koło Naukowe.

Presja otoczenia, patologie w rodzinie, wykluczenia społeczne - to tylko niektóre z czynników, o jakich mówili studenci i doktoranci w swoich wystąpieniach. Konferencja miała charakter ogólnopolski. Wśród prelegentów, oprócz reprezentantów UMCS i KUL znaleźli się także przedstawiciele szkół wyższych z Radomia, Warszawy, Tarnobrzega czy Siedlec.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Telewizja UMCS.

 

 

    Polecamy