Młodzież przeciwko dyskryminacji - podsumowanie projektu

23 czerwca br. w Muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim podsumowano działania, zrealizowane w ramach projektu „Młodzież Przeciwko Dyskryminacji” zainicjowanego przez Fundację Teatrikon.

Organizatorzy wydarzenia pt. „Żywa Szafa” zajęli się problemem dyskryminacji ze względu na wygląd. Do udziału w otwartej dyskusji zaprosili przedstawicieli władz miasta oraz działaczy z organizacji pozarządowych. Ponadto można było zobaczyć wystawę fotograficzną i występ lubelskiego teatru „Nic Konkretnego”, który w prezentowanej sztuce nawiązywał do dyskryminacji w czasach słowiańskich.

Telewizja Akademicka TV UMCS objęła wydarzenie oraz projekt patronatem medialnym.

Fot. Patrycja Winiarczyk

    Polecamy

    Data dodania
    11 lipca 2019