Młodzi liderzy w Lublinie!

Młodzi, studenccy liderzy z całej Polski opanowali Lublin. Od 26 do 29 maja 2016 r. w naszym mieście odbyło się najważniejsze spotkanie stowarzyszenia Erasmus Student Network Poland, czyli National Platform (NP). Podczas konferencji zorganizowano sympozjum, wykłady i wydarzenia towarzyszące. Celem zjazdu był wybór nowych władz, a także ustalenie planu działań organizacji na najbliższy rok akademicki.

Za lubelskie przygotowania NP odpowiedzialne były dwie lokalne sekcje ESN Poland - ESN UMCS i ESN LUT. W organizację zaangażowały się 3 lubelskie uczelnie - UMCS, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Przyrodniczy.

TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym.

    Polecamy