Mit jedności sztuk, czy prawda wyobraźni?

"Μέλος – τεκτονική - εἰκασία. Mit jedności sztuk czy prawda wyobraźni? Architektura, muzyka i sztuki plastyczne jako sztuki siostrzane." Pod takim hasłem, w dniach 15 - 16 czerwca 2016 r. w lubelskiej Galerii Labirynt zorganizowano konferencję, poświęconą jednemu z najstarszych i jednocześnie najbardziej fascynujących problemów w dziejach teorii i historii sztuk – wzajemnym relacjom pomiędzy muzyką a sztukami plastycznymi oraz architekturą.

Uczestnicy dyskutowali o tym, czy możliwa jest korespondencja różnych dziedzin sztuki, czy może należy je traktować jako autonomiczne byty? Niewątpliwie różne sztuki połączone są wspólnymi, kulturowo-społecznymi kontekstami, tym samym architektura, muzyka i sztuki plastyczne współistnieją, wchodząc ze sobą w rozmaite relacje.

Koordynatorem naukowym konferencji był prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz. W spotkaniu wzięli udział naukowcy i artyści, m.in. z Krakowa, Warszawy, Gdańska, Poznania czy Wrocławia.

TV UMCS objęła konferencję patronatem medialnym.

    Polecamy