Mała ustawa o innowacyjności

Mała ustawa o innowacyjności była jednym z głównych tematów rozmów wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego - Piotra Dardzińskiego, który 13 października 2016 r. przyjechał do Lublina spotkać się m.in. z rektorami i przedstawicielami wyższych uczelni oraz wojewodą lubelskim. Wziął też udział w Kongresie Kultury Chrześcijańskiej. Fot. Lubelski Urząd Wojewódzki.

Mała ustawa o innowacyjności, wprowadzająca m.in. ulgi podatkowe i uproszczenia dla inwestujących w badania i rozwój, została uchwalona przez Sejm RP 6 października 2016 r. Ma być receptą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na niską innowacyjność polskiej gospodarki i sposobem na wyrwanie się z pułapki średniego rozwoju. Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów podatkowych i dotyczących zasad finansowania nauki, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Obecnie na ukończeniu są również prace nad drugą (dużą) ustawą o innowacyjności, czyli tzw. Białą księgą innowacyjności.

Oto, co powiedział dziennikarzom wiceminister Piotr Dardziński na konferencji prasowej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. W konferencji brał również udział wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek, oraz senator RP, Andrzej Stanisławek.

    Polecamy