Konferencja International Association for Cognitive Semiotics

Ponad 100 naukowców z 25 krajów przyjechało do Lublina, aby wziąć udział w drugiej edycji międzynarodowej konferencji poświęconej problematyce znaczenia i komunikacji. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny i jest okazją do wymiany myśli oraz spostrzeżeń między naukowcami z różnych dyscyplin, m.in. językoznawstwa, filozofii, kulturoznawstwa czy socjologii, którzy w centrum swoich zainteresowań stawiają kognitywistykę i semiotykę.

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS został wytypowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Semiotyki Kognitywnej (IACS) – jako miejsce tegorocznego spotkania kognitywistów i semiotyków z całego świata. To bardzo prestiżowe wyróżnienie. Konferencja rozpoczęła się 20 czerwca 2016 r. i potrwa do 22 czerwca. Organizatorzy zapraszają do wysłuchania referatów i wzięcia udziału w dyskusjach poświęconych semiotyce kognitywnej. Z organizatorami chwilę przed rozpoczęciem obrad rozmawiała Ewa Bulisz z TV UMCS.

Program konferencji jest dostępny na oficjalnej stronie IACS:

http://iacs2016.umcs.lublin.pl/?page_id=1676

 

    Polecamy