Koncert pamięci Profesor Beaty Dąbrowskiej

19 maja 2016 r. w kościele garnizonowym w Lublinie odbył się II koncert z cyklu „Polska współczesna muzyka chóralna", zorganizowany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr - Oddział w Lublinie oraz Instytut Muzyki WA UMCS.

Koncert poświęcony był pamięci zmarłej 14 marca prof. Beaty Dąbrowskiej - dyrektora Instytutu Muzyki Wydziału Artystycznego UMCS, dyrygentki Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie, wieloletniego dyrektora artystycznego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Lublinie. Koncert poprzedziła msza św. w intencji Pani Profesor.

    Polecamy