Jubileusz prof. Stanisława Leona Popka - relacja

6 maja 2016 roku w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie odbył się uroczysty jubileusz profesora Stanisława Leona Popka z okazji jego osiemdziesiątych urodzin. Spotkaniu towarzyszyła ekspozycja akwareli i malarstwa olejnego oraz wystawa publikacji Jubilata.

Prof. dr hab. Stanisław Leon Popek nadal jest aktywnym pracownikiem naukowym i dydaktycznym Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Dotychczas wypromował ponad 800 magistrów i 26 doktorów. Jest autorem wielu ważnych prac naukowych, które wniosły istotny wkład w rozwój psychologii różnic indywidualnych oraz psychologii twórczości. Jest uznanym pisarzem i poetą, a jego dzieła były publikowane nie tylko w języku polskim, ale także rosyjskim, flamandzkim i rumuńskim. W latach 1998-2002 był prezesem Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Ponadto jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in. 7 nagród naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 6 nagród artystycznych. 

 

    Polecamy