II Lubelskie Dni Modernizmu

Różnorodne warsztaty, prelekcje, dyskusje, a także działania artystyczne i wystawiennicze złożyły się na program II Lubelskich Dni Modernizmu, czyli festiwalu, którego celem jest spotkanie z urbanistyką, architekturą oraz designem drugiej połowy XX w. Festiwal odbył się w dniach 19-21 maja, zorganizowała go Fundacja Lubelska Agora Modernizmu.

Nie zabrakło wyróżnień dla mecenasów Lubelskich Dni Modernizmu, wśród nich dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym.

 

    Polecamy

    Data dodania
    29 lipca 2017