I Dzień Internacjonalizacji UMCS

Wykłady, warsztaty oraz dyskusje z udziałem wielu specjalistów, poświęcone umiędzynarodowieniu szkolnictwa wyższego w Polsce złożyły się na program I Dnia Internacjonalizacji UMCS z Santander Universidades, który został zorganizowany 25 listopada br. w Centrum ECOTECH-COMPLEX. Ważnym punktem programu był wykład pt. „Why internationalisation? Rationales and future trends”, który przedstawił ekspert European Association for International Educators – dr Uwe Brandenburg.

W ramach I Dnia Internacjonalizacji UMCS został także rozstrzygnięty konkurs na najbardziej umiędzynarodowionego pracownika, doktoranta i studenta UMCS. Odbyły się również warsztaty tematyczne. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Fot. B. Proll

    Polecamy

    Data dodania
    6 grudnia 2019