Historyczna obrona doktoratów

6 maja 2016 roku na Wydziale Politologii UMCS odbyła się historyczna obrona doktoratów. Historyczna, bo po raz pierwszy doktoranci mogli bronić swoich rozpraw w dyscyplinie nauk o mediach.

Wszystko dzięki uprawnieniom, jakie zdobyła lubelska jednostka w 2015 roku. To niewątpliwy sukces, trzeba bowiem zaznaczyć, że Wydział Politologii UMCS uzyskał prawo doktoryzowania w tej dziedzinie jako drugi ośrodek medioznawczy w kraju. Pierwszy był Uniwersytet Warszawski. Kandydatkami do tytułu naukowego były: mgr Dominika Popielec oraz mgr Elżbieta Pawlak-Hejno. Nie trzeba chyba dodawać, że obrony zakończyły się  pomyślnie. Gratulujemy!

Ze strony Władz Wydziału w relacji wypowiadają się Prodziekani: prof. dr hab. Iwona Hofman oraz prof. dr hab. Marek Pietraś.

    Polecamy