Gleba źródłem życia

„Gleba źródłem życia” – to hasło 30. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, który odbył się w dniach 2-7 września br. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Ponad 200 specjalistów z Polski i zagranicy dyskutowało na temat roli gleby w życiu człowieka i jej wpływu na funkcjonowanie planety - roli kluczowej w kształtowaniu nie tylko warunków naszego istnienia, lecz także zrównoważonego rozwoju. Los człowieka, jego dobrobyt i kultura są nierozerwalnie związane z glebą, wystarczy wspomnieć stały ubytek areału gleb uprawnych, ciągłe zagrożenia jakości gleb, np. poprzez występujące zanieczyszczenia, zagęszczenie, erozję, pustynnienie i długotrwałe susze lub pożary, a także trudności w zastosowaniu spójnych przepisów ochrony.

Dlatego środowisko gleboznawców wspierane przez innych specjalistów dąży do szerszego upowszechnienia tych problemów. Kongres organizowany był przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej we współpracy z Polskim Towarzystwem Gleboznawczym, Uniwersytetem Przyrodniczym, Instytutem Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN, Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytutem Badawczym oraz parkami narodowymi - Poleskim i Roztoczańskim.

    Polecamy

    Data dodania
    13 września 2019