GIS Day - to Międzynarodowy Dzień Geograficznych Systemów Informacji. Ma propagować wiedzę na temat systemów GIS jako narzędzi mających zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i gospodarki. 13 listopada br. w kolejnej już edycji GIS Day, organizowanej na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, udział wzięli nie tylko naukowcy i studenci, lecz także praktycy, którzy w codziennej pracy wykorzystują GIS oraz uczniowie szkół średnich, dla których zrealizowano m.in. warsztaty, prelekcje oraz geoinformatyczny escape room.

Organizatorzy GIS Day 2019 to: Studenckie Koło Naukowe Geoinformatyków GeoIT oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Telewizja Akademicka TV UMCS objęła wydarzenie patronatem medialnym.

    Polecamy

    Data dodania
    12 grudnia 2019