Finansowa zachęta dla naukowców

Pracownicy UMCS, którzy pozyskują środki zewnętrzne na realizację naukowych projektów badawczych mogą liczyć na okresowe zwiększenia wynagrodzenia zasadniczego. Takie zarządzenie wydał Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski.

Zarządzenie ma stać się motywacją do częstszego występowania o fundusze z zewnątrz, dofinansowujące badania naukowe.

Warunki, jakie należy spełnić, aby mieć zwiększone wynagrodzenie zasadnicze, to:

- podpisana umowa o dofinansowaniu projektu badawczego, w którym pracownik uczelni pełni funkcję kierownika projektu lub zadania wówczas, gdy uczelnia jest partnerem projektu,

- umowa, dotycząca realizacji projektu badawczego musi zostać podpisana nie wcześniej, niż 1 stycznia 2017 r. i zawarta na czas nie krótszy niż 3 miesiące,

- wartość dofinansowania, przypadająca dla UMCS projektu lub zadania badawczego (w którym pracownik pełni funkcję kierownika projektu lub zadania) jest nie mniejsza niż 20 000 zł.

Pełny test zarządzenia:

http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2017/0622/120532-zr-nr-32-2017-dodatkowe-wynagrodzenie-z-funduszy-zewn.pdf

    Polecamy

    Data dodania
    10 sierpnia 2017