Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii - forum naukowe

O procesach edukacyjnych w warunkach pandemii COVID-19 rozmawiali uczestnicy IX Polsko-Ukraińskiego/Ukraińsko-Polskiego Forum Naukowego. Forum pt. „Drogi i bezdroża edukacji w okresie pandemii” odbyło się w dniach od 11 do 13 maja. Główne zagadnienia, poruszane podczas obrad to funkcjonowanie szkół i uczelni w okresie lockdownu, problemy opieki nad dziećmi podczas zdalnej edukacji oraz możliwości edukacji dorosłych w systemie on-line.

Uroczyste otwarcie odbyło się w auli Instytutu Pedagogiki UMCS. Poprzedziło je złożenie kwiatów pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej. Organizatorem był Instytut Pedagogiki UMCS we współpracy z Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN, Narodową Akademią Pedagogicznych Nauk Ukrainy oraz Pedagogicznym Towarzystwem Naukowym „Polska – Ukraina”.

Fot. Bartosz Proll.

 

    Polecamy

    Data dodania
    1 czerwca 2022