Doktorat honoris causa UMCS

Do grona doktorów honoris causa UMCS dołączył prof. Jerzy Marian Brzeziński – psycholog i profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, który od wielu lat współpracuje z Wydziałem Pedagogiki i Psychologii UMCS.

W ten sposób uczelnia uhonorowała m.in. bogaty dorobek naukowy profesora w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, stworzenie metodologii badań współczesnej polskiej psychologii i innych nauk społecznych oraz ogromne zasługi w kształceniu studentów i rozwijaniu polskiej kadry naukowej. Uroczystość odbyła się 12 grudnia 2018 r. w Instytucie Pedagogiki.

To już 81 doktor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Fot. Bartosz Proll

    Polecamy

    Data dodania
    6 lutego 2019