Debata gospodarcza na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Debata przedwyborcza przedstawicieli komitetów wyborczych z Okręgu 6 (Lublin), poświęcona tematyce gospodarczej odbyła się 8 października 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym UMCS. Wydział zorganizował ją wspólnie z Pracodawcami Lubelszczyzny „Lewiatan”.

Wzięli w niej udział przedstawiciele pięciu z sześciu zarejestrowanych komitetów. Debata odbyła się w formule moderowanej sesji pytań z limitowanym czasem odpowiedzi oraz późniejszej dyskusji. Poprowadzili ją profesorowie Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Fot. Bartosz Proll

    Polecamy

    Data dodania
    10 października 2019