Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną powstaje na UMCS

Rozpowszechnianie oraz uporządkowanie wiedzy - to tylko niektóre z założeń Centrum Badań nad Historią Regionalną i Lokalną przy Instytucie Historii UMCS. Podpisane 5 lipca porozumienie między UMCS a Gminą Lublin oraz Województwem Lubelskim dotyczy współpracy w zakresie prowadzonych badań i ich promocji a także m.in. udziału w konferencjach i projektach naukowo-dydaktycznych. Działania te wpisują się realizację zapisów Strategii Lublin 2030 i Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku przy wykorzystaniu potencjału naukowo-badawczego Instytutu Historii UMCS.

Umowę w tej sprawie podpisali: Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski, Członek Zarządu Województwa, Bartłomiej Bałaban,  Prezydent Lublina dr Krzysztof Żuk oraz Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski. Odbyła się także promocja najnowszej książki profesora Andrzeja Przegalińskiego, poświęconej dziejom gospodarczym Lublina w epoce międzypowstaniowej.

Fot. B. Proll.

    Polecamy

    Data dodania
    12 lipca 2022