„Żaluzje molekularne w oku” – odkrycie naukowe

Międzynarodowy i interdyscyplinarny zespół badaczy pod kierunkiem prof. Wiesława Gruszeckiego - Prorektora UMCS ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz Kierownika Katedry Biofizyki odkrył mechanizm „żaluzji słonecznych w oku". To ważny mechanizm regulacyjny w oku człowieka, przypominający działanie okularów fotochromowych. Dynamicznie osłabia intensywność światła, docierającego do fotoreceptorów przy wysokich natężeniach, działając w przeciwnym kierunku przy niskim poziomie oświetlenia.

Zespół pod kierunkiem prof. Gruszeckiego został utworzony do realizacji projektu badawczego w programie TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Unii Europejskiej.

Praca przedstawiająca odkrycie mechanizmu „żaluzji molekularnych” w siatkówce oka człowieka ukazała się w czasopiśmie „The Journal of Physical Chemistry” i można do niej dotrzeć za pośrednictwem poniższego linku:

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcb.1c01198

Na czym dokładnie polega to odkrycie, jakie ma zastosowanie i jak wyglądała praca zespołu - wyjaśnia w materiale prof. Wiesław Gruszecki.

    Polecamy

    Data dodania
    23 czerwca 2021