„Bliskie a nieznane” - wystawa malarstwa prof. Janusza Kirenki

„Bliskie a nieznane” - taki tytuł nosi wystawa prac prof. dra hab. Janusza Kirenki, Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS. Wernisaż odbył się 24 czerwca br. w Centrum Kultury i Sztuki Chińskiej He Shuifa UMCS, w ramach obchodów jubileuszu 75-lecia uczelni.

Prof. dr hab. Janusz Kirenko jest autorem licznych monografii, rozpraw i artykułów naukowych, raportów oraz opracowań z zakresu edukacji specjalnej i zdrowotnej, rehabilitacji, pracy socjalnej, pedagogiki społecznej i pedeutologii. Poza pracą naukowo-dydaktyczną i działalnością społeczną zajmuje się malarstwem i poezją. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Wydał siedem tomików wierszy w konwencji haiku oraz autobiograficzną „Chwilę”.

Organizatorzy wystawy: Akademickie Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka i Związek Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS. Wydarzenie wpisuje się w cykl „Między świtem a rozstaniem”, przygotowanym z inicjatywy ZNP z okazji 75-lecia UMCS.

Fot. B. Proll

    Polecamy

    Data dodania
    12 lipca 2019