Tłumaczenie audiowizualne - rekrutacja na studia podyplomowe

Nowość w ofercie edukacyjnej UMCS! Do 30 września 2021 roku trwa rekrutacja na studia podyplomowe Tłumaczenie audiowizualne.

Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) znających biegle język polski i język angielski (na poziomie co najmniej C1), którzy chcą zdobyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu tłumaczenia audiowizualnego.
 
Absolwenci uzyskają potwierdzoną świadectwem ukończenia studiów podyplomowych wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowywania i redagowania wszystkich form tłumaczeń i opracowań audiowizualnych. Nabędą również lub pogłębią ogólne kompetencje tekstowo-językowe związane z tłumaczeniem audiowizualnym.
 
 
Serdecznie zapraszamy!
 
 

    Aktualności

    Data dodania
    24 czerwca 2021