Profesor Jerzy Bartmiński laureatem medalu „Zasłużony dla Polszczyzny”

22 lutego 2016 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odznaczył prof. Jerzego Bartmińskiego nagrodą „Zasłużony dla Polszczyzny”, która przyznawana jest za szczególne zasługi w podnoszeniu świadomości językowej Polaków oraz w krzewieniu kultury języka polskiego. Dotychczas wyróżnienie to otrzymali: prof. Walery Pisarek, prof.Jadwiga Puzynina, prof. Jan Miodek oraz Anna Dymna.

Jerzy Bartmiński – to profesor nauk humanistycznych, wybitny językoznawca, etnolingwista, folklorysta i slawista. Założyciel i były kierownik Zakładu Tekstologii i Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego oraz „Archiwum Etnolingwistycznego” przy Instytucie Filologii Polskiej UMCS. Na rodzimej uczelni stworzył dwa nowe kierunki studiów – filologię ukraińską oraz białoruską. Był także współtwórcą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Przemyślu.

 

Fot. powyżej: Andrzej Hrechorowicz, źródło: prezydent.pl

    Sylwetki

    Data dodania
    22 marca 2016