Studia podyplomowe - rekrutacja

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

Studia podyplomowe są najszybszym sposobem na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, uaktualnienie lub nabycie wiedzy.

Oferta dydaktyczna studiów podyplomowych UMCS każdego roku jest aktualizowana w oparciu o analizę zmian społecznych i gospodarczych oraz wynikających z nich potrzeb.

W tym roku uruchomiliśmy nowe kierunki, m.in:

  • „Podyplomowe studium prawa podatkowego” poszerzające wiedzę i umiejętności w zakresie prawa i postępowania podatkowego;
  • „Edukacja włączająca z projektowaniem uniwersalnym w pracy nauczyciela” przygotowująca do efektywnej pracy z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby edukacyjne;
  • „Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym” kwalifikacyjne nadające kompetencje do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych, dydaktycznych i terapeutycznych w przedszkolach, szkołach oraz placówkach systemu oświaty,
  • „Tłumaczenie audiowizualne”, przygotowujące do wykonywania i redagowania tłumaczeń audiowizualnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.  

Wykładowcy na wszystkich kierunkach to doświadczona kadra akademicka oraz specjaliści-praktycy. Słuchacze korzystają z platformy Wirtualny Kampus oraz nowoczesnej bazy dydaktycznej.

Szczegółowe informacje: www.umcs.pl

Rejestracji można dokonać w momencie kiedy przy kierunku widnieje status "Otwarta rejestracja".

    Aktualności

    Data dodania
    14 czerwca 2021