Rekrutacja

Na studia zapraszamy osoby posiadające dyplom studiów co najmniej I stopnia (lub wyższy).

Kandydaci będą przyjmowani wg rankingu ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych, przy czym pierwszeństwo na liście mają absolwenci studiów z kierunków społecznych i humanistycznych.

Dodatkowym kryterium decydującym o przyjęciu kandydata w przypadku większej liczby osób na ostatnim miejscu listy rankingowej z tą samą oceną na dyplomie będzie średnia arytmetyczna ze studiów.

Dokumenty wymagane dla kandydatów na studia II stopnia w UMCS:

  • Kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu rekrutacyjnego, uzupełniony i podpisany.

  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów poświadczona klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.

  • Kserokopia indeksu - tylko w przypadku studiów II stopnia, na które kwalifikacja odbywa się na podstawie średniej oceny z przebiegu studiów; dotyczy absolwentów uczelni innych niż UMCS, poświadczona klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.

  • Jedna fotografia (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35x45 mm). Zdjęcie ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Ma też być wykonane na jednolitym jasnym tle, odwzorowywać naturalny kolor skóry, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii.

Miejsce i termin złożenia dokumentów są podane w systemie rekrutacyjnym UMCS - zapisy wrześniowe trwają.