Co po studiach?

Absolwenci kierunku Migracje i mobilność znajdą pracę:

  • w instytucjach zajmujących się zarządzaniem procesami migracyjnymi (międzynarodowych, centralnych, samorządowych, pozarządowych);
  • w urzędach realizujących zadania na rzecz cudzoziemców;
  • w ośrodkach analitycznych;
  • w oddziałach firm zajmujących się współpracą międzynarodową w warunkach różnorodności kulturowej;
  • w podmiotach zajmujących się wsparciem rozwoju zawodowego i rozwijaniem polityk publicznych oraz zarządzaniem różnorodnością;
  • jako asystenci międzykulturowi w szkołach;
  • w mediach.

Osoby zainteresowane dalszą pracą naukową mogą również rozpocząć studia doktoranckie.