Kontakt

Osoba do kontaktu w sprawach rekrutacji

mgr Anna Szlachetka
tel.: 81 537 54 79, w godzinach 8:00-15:00
e-mail: wfis@umcs.pl

Władze Wydziału Filozofii i Socjologii

Dziekan
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS

tel.: +48 81 537 5479
e-mail: leszek.kopciuch@mail.umcs.pl
pok. 7

Prodziekan ds. studenckich
dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS

tel.: +48 81 537 2708
e-mail: urszula.kusio@mail.umcs.pl
pok. 29

Asystent Dziekana
mgr Anna Szlachetka

e-mail:  anna.szlachetka@mail.umcs.pl 
tel.: 81 537 54 79
pok. 8

Stanowisko ds. obsługi studentów
mgr inż. Katarzyna Szczygieł

e-mail: katarzyna.szczygiel@mail.umcs.pl
tel.: 81 537 53 93
pok. 30

Stanowisko ds. obsługi studentów
mgr Izabela Soleniec

e-mail: izabela.soleniec@mail.umcs.pl
tel.: 81 537 28 23
pok. 32

Dane kontaktowe Wydziału Filozofii i Socjologii