Program studiów

Starannie przygotowany program studiów zawiera ofertę przedmiotów obowiązkowych oraz tzw. wybieralnych, dobieranych przez studentów w ramach każdego cyklu studiów. Studenci mają także możliwość wyboru fakultetów (w tym również realizowanych przez praktyków spoza uczelni), seminariów magisterskich oraz uzgadniają wspólnie wybór drugiego języka obcego.

Zajęcia na kierunku Migracje i Mobilność prowadzą dydaktycy zatrudnieni w Instytucie Socjologii i Instytucie Filozofii UMCS, lektorzy języków obcych, jak również specjaliści-praktycy spoza uczelni. 

Program kierunku Migracje i Mobilność został opracowany we współpracy z lokalnymi instytucjami posiadającymi ogromne doświadczenie w praktycznej realizacji polityk związanych z migracjami i mobilnością: Urzędem Miasta Lublin oraz Stowarzyszeniem Homo Faber.

Program studiów i efekty uczenia się