O studiach

Świat się rusza - twierdził wybitny reportażysta Ryszard Kapuściński. I miał rację. Ludzie od zarania dziejów przemieszczali się uciekając przed wojnami, tyranami, klęskami żywiołowymi czy po prostu w poszukiwaniu lepszego życia, dobrobytu, rozwoju. Procesy mobilności i migracji są ważną częścią życia społecznego, a tym samym refleksji socjologów.

 

Studia na kierunku Migracje i Mobilność pozwolą zrozumieć zachodzące w świecie procesy migracji i mobilności, przeanalizować ich przyczyny i skutki, poddać refleksji nowe zjawiska społeczne związane z mobilnością, a także uwrażliwią studiujących na kryzysy humanitarne będące konsekwencją wojen narodowych i etnicznych, klęsk żywiołowych, biedy i totalitaryzmów. Studia te pozwolą również spojrzeć na podmioty procesów mobilnościowych: państwa, różnorodne instytucje i organizacje działające w obszarze migracji a przede wszystkim - na samych migrantów i społeczeństwa, do których migranci przybywają (i z których wyjeżdżają).  

Żywym laboratorium relacji między wszystkimi tymi podmiotami jest w ostatnim czasie Lublin i Lubelszczyzna, które stały się mocno obecne w świadomości społecznej jako miejsce skutecznego reagowania na kryzys humanitarny związany z wojną w Ukrainie. Wychodząc od wymiaru lokalnego, studia na kierunku Migracje i Mobilność umożliwią teoretyczne i praktyczne zgłębienie problemów, z którymi wciąż boryka się współczesny świat.

Misją i celem kierunku jest przygotowanie absolwentów rozumiejących zachodzące procesy mobilnościowe w szerszym, humanistycznym kontekście nawiązującym do współczesnej filozofii, etyki i aksjologii. Zależy nam na wykształceniu osób humanitarnie wrażliwych (na co duże zapotrzebowanie zgłaszają instytucje z otoczenia społeczno-gospodarczego naszej uczelni), a jednocześnie znających realne możliwości i ograniczenia potencjalnie stosowanych w zakresie polityki społecznej rozwiązań. Studia na kierunku Migracje i Mobilność to odpowiedź na potrzebę wykształcenia specjalistów rozumiejących funkcjonowanie różnorodnego, ale spójnego społeczeństwa.