Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Sosnowska-Bielicz

dr Ewa Sosnowska-Bielicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
psychologicznielublin.eu
Konsultacje

 Konsultacje w semetrze zimowym w roku akademickim 2023/2024


stacjonarnie: środy 10.30-11.30 p. 2.17 (budynek Insttutu Pedagogiki)


zdalnie (Wirtualny Kampus): czwartki 19.00-20.00


UWAGA konsultacje zdalne odbywają się po wczesniejszym umówieniu się poprzez pocztę mailową, proszę w tytule wpisać KONSULTACJE ZDALNE a w tresci wskazać datę spotkania.

Adres

u. Głęboka 43 p.2.17
20-612 Lublin

O sobie

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Dydaktyki. Członek Zespołu Edukacji Elementarnej działającego przy Sekcji Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

sensum.logo.pngW ramach Punktu Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM prowadzę wsparcie psychologiczne.

 Research and didactic employee at the Department of Didactics, Secretary of the Prima Educatione journal, a member of the Elementary Education Team operating at the Elementary Education Section of the Pedagogical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences

Praktyka Psychoterapeutyczna psychologicznielublin.eu


Działalność naukowa

Kierunki realizowanych badań:

 edukacja wczesnoszkolna i jej aktorzy, uczeń, nauczyciel (i ich kształcenia), rodzice i środowisko lokalne;

Research directions:

early school education and its actors, pupil, teacher (and their education), parents and the local environment;

Ostatnie publikacje/Recent  publications

  1.  Sosnowska-Bielicz E. (2017) Zabawa w biegu życia w: (red) Barbara Bilewicz-Kuźnia Zabawa i zabawka. Konteksty, wartości, znaczenia. S. 143-156 Wydawnictwo UMCS ISBN: 978-83-7784-980-4
  2. Sosnowska-Bielicz E. (2018) Optymizm nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.Vol.6, 2(12)/2018 pp.407-416
  3. Sosnowska- Bielicz E. Wrótniak J. (2018)Samotność seniorów a rodzina. Wyzwania dla opieki profesjonalnej. w:  Studia nad Rodziną. Osoby niesamodzielne – standardy usług asystenckich i opiekuńczych" nr 5(50) 2018. pp. 115-132
  4. Sosnowska-Bielicz E. (2018) Recenzja książki: Zbigniew Pietrasiński, Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, Prima Educatione. Vol 2 (2018) s.171-175
  5. Sosnowska-Bielicz E. (2019) Nauczyciel(ka) edukacji wczesnoszkolnej –czy zawód nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ma płeć?  „Edukacja –Technika –Informatyka” nr specj. 1/2019 s.93-98                   DOI: 10.15584/eti.2019.5.12

  6. Sosnowska-Bielicz E. (2019) Wzorzec osobowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – perspektywa nauczyciela. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 28, No 3 (2019), s.  173-187
  7. Sosnowska-Bielicz E. (2020) Obraz szkolnej codzienności nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Forum Pedagogiczne Tom 10 Nr 1 (2020) s.141-153 DOI: https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.11
  8. Sosnowska-Bielicz E. (2020) „Marzyłam, aby zostać nauczycielką”. O motywach wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – doniesienie z badań. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, v. 39, n. 4, p. 75-88, doi:http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.4.75-88.
  9. Sosnowska-Bielicz E. (2021) "Motywy wyboru zawodu nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej". Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze ,599 (4), s.68-80. DOI: 10.5604/01.3001.0014.8506