Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Sosnowska-Bielicz

Stanowisko
asystent
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Telefon
815376317
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


 


 URLOP WYPOCZYNKOWY


13.07.2020-13.08.2020


(w czasie urlopu nie odpoiwadam na maile)


 


 


 


 


 

Adres

u. Narutowicza 12 p .27
20-004 Lublin

O sobie

Pracownik dydaktyczno-badawczy w Katedrze Dydaktyki.

 

Research and didactic employee at the Department of Didactics

 

 

 


Działalność naukowa

Kierunki realizowanych badań:

 edukacja wczesnoszkolna i jej aktorzy, uczeń, nauczyciel (i ich kształcenia), rodzice i środowisko lokalne;

Research directions:

early school education and its actors, pupil, teacher (and their education), parents and the local environment;

Ostatnie publikacje/Recent  publications

  1.  Sosnowska-Bielicz E. (2017) Zabawa w biegu życia w: (red) Barbara Bilewicz-Kuźnia Zabawa i zabawka. Konteksty, wartości, znaczenia. S. 143-156 Wydawnictwo UMCS ISBN: 978-83-7784-980-4
  2. Sosnowska-Bielicz E. (2018) Optymizm nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.Vol.6, 2(12)/2018 pp.407-416
  3. Sosnowska- Bielicz E. Wrótniak J. (2018)Samotność seniorów a rodzina. Wyzwania dla opieki profesjonalnej. w:  Studia nad Rodziną. Osoby niesamodzielne – standardy usług asystenckich i opiekuńczych" nr 5(50) 2018. pp. 115-132
  4. Sosnowska-Bielicz E. (2018) Recenzja książki: Zbigniew Pietrasiński, Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, Prima Educatione. Vol 2 (2018) s.171-175
  5. Sosnowska-Bielicz E. (2019) Wzorzec osobowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – perspektywa nauczyciela. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 28, No 3 (2019), s.  173-187
  6. Sosnowska-Bielicz E. (2020) Obraz szkolnej codzienności nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Forum Pedagogiczne Tom 10 Nr 1 (2020) DOI: https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.11

     


Ogłoszenia