Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Ewa Sosnowska-Bielicz

dr Ewa Sosnowska-Bielicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA DYDAKTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


 


Konsultacje w semestrze zimowym 2022/2023


stacjonarnie: co 2-ga środa od 05.10.2022 - g. 8.00-10.00


zdalnie: wtorek 10.30-11.30 proszę o wcześniejszego maila


 


 


 

Adres

u. Głęboka 45 p.2.17
20-612 Lublin

O sobie

Pracownik badawczo-dydaktyczny w Katedrze Dydaktyki. Sekretarz czasopisma Prima Educatione, członej Zespołu Edukacji Elementarnej działającego przy Sekcji Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

sensum.logo.pngW ramach Punktu Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM prowadzę wsparcie psychologiczne.

 Research and didactic employee at the Department of Didactics, Secretary of the Prima Educatione journal, a member of the Elementary Education Team operating at the Elementary Education Section of the Pedagogical Sciences Committee of the Polish Academy of Sciences


Działalność naukowa

Kierunki realizowanych badań:

 edukacja wczesnoszkolna i jej aktorzy, uczeń, nauczyciel (i ich kształcenia), rodzice i środowisko lokalne;

Research directions:

early school education and its actors, pupil, teacher (and their education), parents and the local environment;

Ostatnie publikacje/Recent  publications

  1.  Sosnowska-Bielicz E. (2017) Zabawa w biegu życia w: (red) Barbara Bilewicz-Kuźnia Zabawa i zabawka. Konteksty, wartości, znaczenia. S. 143-156 Wydawnictwo UMCS ISBN: 978-83-7784-980-4
  2. Sosnowska-Bielicz E. (2018) Optymizm nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna.Vol.6, 2(12)/2018 pp.407-416
  3. Sosnowska- Bielicz E. Wrótniak J. (2018)Samotność seniorów a rodzina. Wyzwania dla opieki profesjonalnej. w:  Studia nad Rodziną. Osoby niesamodzielne – standardy usług asystenckich i opiekuńczych" nr 5(50) 2018. pp. 115-132
  4. Sosnowska-Bielicz E. (2018) Recenzja książki: Zbigniew Pietrasiński, Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, Prima Educatione. Vol 2 (2018) s.171-175
  5. Sosnowska-Bielicz E. (2019) Nauczyciel(ka) edukacji wczesnoszkolnej –czy zawód nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ma płeć?  „Edukacja –Technika –Informatyka” nr specj. 1/2019 s.93-98                   DOI: 10.15584/eti.2019.5.12

  6. Sosnowska-Bielicz E. (2019) Wzorzec osobowego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – perspektywa nauczyciela. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, Vol 28, No 3 (2019), s.  173-187
  7. Sosnowska-Bielicz E. (2020) Obraz szkolnej codzienności nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Forum Pedagogiczne Tom 10 Nr 1 (2020) s.141-153 DOI: https://doi.org/10.21697/fp.2020.1.11
  8. Sosnowska-Bielicz E. (2020) „Marzyłam, aby zostać nauczycielką”. O motywach wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – doniesienie z badań. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, v. 39, n. 4, p. 75-88, doi:http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2020.39.4.75-88.
  9. Sosnowska-Bielicz E. (2021) "Motywy wyboru zawodu nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej". Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze ,599 (4), s.68-80. DOI: 10.5604/01.3001.0014.8506