Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Klimkowska

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
081 537-63-43
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje wsemestrze letnim 2019/2020


 


wtorek, godz. 13.00-14.00


środa, godz. 11.00-12.00


 


Konsultacje w Punkcie Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM (Instytut Pedagogiki, pok. 33 lub Oficyna, pok. 14) - po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo.


  


 


 


 


 


 

Adres

Ul. Narutowicza 12, pokój 33
20-004 Lublin

O sobie

Jestem pedagogiem-andragogiem, coachem pracującym w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (Solution-Focused Approach), trenerem, psychoprofilaktykiem.

 

W ramach Wydziałowego Punktu Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM (któego jestem współtwórczynią) prowadzę coaching w podejściu skoncentrowanym na rozwiazaniach. 

            Studentów, Doktorantów zainteresowanych indywidualnym spotkaniem coachingowym w ramach SENSUM zapraszam do kontaktu mailowego. Uśmiech

 

Kompetencje do pracy coachingowej, psychoedukacyjnej i pomocowej zdobyłam m.in. przez ukończenie:

 • Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, szkolenie TSR I i II stopnia, Centrum TSR w Warszawie (łącznie 200 godzin).
 • Podyplomowych Studiów w zakresie Coachingu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (214 godzin).
 • Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej, Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie (270 godzin).
 • „Akademii trenera, kurs zaawansowany” Uniwersytet Otwarty UwB (48 godzin)
 • Podyplomowego Kwalifikacyjnego Studium Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii UMCS (470 godzin).
 • Certyfikat VCC w zakresie doradztwa zawodowego

Działalność naukowa

Subdyscypliny pedagogiczne: pedagogika pracy, andragogika, pedagogika społeczna

 

 Zainteresowania naukowe i badawcze:

 • rozwój osobisty i funkcjonowanie społeczno-zawodowe człowieka dorosłego
 • sukces życiowy i zawodowy człowieka dorosłego
 • równowaga praca - życie pozazawodowe
 • edukacja akademicka i zawodowa tłumaczy
 • edukacja akademicka pedagogów

 

Monografie

 • „Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, współautor: Anna Dudak, Lublin 2017.
 • „Kształtowanie kompetencji świadczenia usług tłumaczeniowych z perspektywy przyszłych tłumaczy”, współautor: Konrad Klimkowski, Lublin 2015.
 • „Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie”, Lublin 2013.
 • „Studenci pedagogiki o swoich studiach”, współautor: Anna Dudak, Białystok 2012.
 • „Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej”, Lublin 2010.

 Zapraszam do współpracy badawczej Naukowców zajmujących się problematyką równowagi praca - życie pozazawodowe. 


Ogłoszenia

Ogłoszenie dotyczące wykładu "Życiozaradni"

W przypadku niemożności uczestniczenia w wykładzie "Życiozaradni" ze swoją grupą, można przyjść na wykład w innym terminie - na swoim lub innym wydziale. Informację o zmianie grupy proszę umieszczać na liście obecności, która jest robiona na każdym wykładzie.

 Harmonogram wykładów: (Ze względu na różne sytuacje, teminy wykładów mogą ulegać zmianom. Proszę każdorazowo sprawdzać termin wybranego wykładu z informacjami zamieszczonymi na stronie konkretnego Wydziału.)

Data

Grupa

02.10.2019 środa

8.15-11.15 – W. Pedagogiki i Psychologii  (1)

 

16.20-19.20 – W. Humanistyczny (1) mała aula

04.10.2019 piątek

8.15-11.15 – W. Pedagogiki i Psychologii (2)

 

16.05-19.15 – W. Politologii i Dziennikarstwa (1) s. 111

07.10.2019 poniedziałek

15.00-18.15 – W. Chemii

09.10.2019 środa

16.20-19.20 – W. Humanistyczny (2)

11.10.2019 piątek

8.00-11.05 – W. Politologii i Dziennikarstwa (2)

 

15.00-18.15 – W. Ekonomiczny (1) aula III

16.10.2019 środa

16.20-19.20 – W. Humanistyczny (3)

18.10.2019 piątek

8.00-11.05 – W. Politologii i Dziennikarstwa (3)

 

15.00-18.15 – W. Ekonomiczny (2)

21.10.2019 poniedziałek

16.00-19.15 – W. Biologii i Biotechnologii

25.10.2019 piątek

8.00-11.05 – W. Politologii i Dziennikarstwa (4)

 

15.00-18.15 – W. Ekonomiczny (3)

30.10.2019 środa

16.20-19.20 – W. Humanistyczny (4)

13.11.2019 środa

16.20-19.20 – W. Humanistyczny (5)

14.11.2019 czwartek

10.00-13.00 - W. Politologii i Dziennikarstwa
 

16.00-19.00 – W. Prawa i Administracji (1) aula A

15.11.2019 piątek

8.45-11.45 – W. Zamiejscowy w Puławach

 

13.10-16.10 – W. Matematyki, Fizyki i Informatyki

20.11.2019 środa

16.20-19.20 – W. Humanistyczny (6)

21.11.2019 czwartek

16.00-19.00 – W. Prawa i Administracji (2)

27.11.2019 środa

9.00-12.00 - W. Matematyki, Fizyki i Informatyki

28.11.2019 czwartek

16.00-19.00 – W. Prawa i Administracji (3)

29.11.2019 piątek

12.15-15.15 - W. Artystyczny, aula 103

 

16.20-19.30 – W. Filozofii i Socjologii

05.12.2019 czwartek

16.00-19.00 – W. Prawa i Administracji (4)

06.12.2019 piątek

13.00-16.00 – W. Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (1)

 

16.15-19.15 – W. Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (2)