Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Katarzyna Klimkowska

dr hab. Katarzyna Klimkowska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA TEORII WYCHOWANIA
Funkcje
Kierownik Studiów Doktoranckich
Telefon
81 537 6364
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze letnim:


środy, godz. 9.30-11.30  


 


 


Inforamcja dla osób, które nie otrzymały zaliczenia z wykładu "Życiozaradni - o problemach i radzeniu sobie z nimi" w semestrze zimowym 2021/2022.


Brak oceny w USOSie oznacza, że nie ma Pani/Pana na liście obecności. Jeśli Państwo byli na wykładzie, w mailu należy podać datę uczestnictwa w wykładzie. 


W mailu proszę zawsze podawać swoje dane: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, nr albumu.


 

Adres

Ul. Głęboka 43, pokój 3.19
20-612 Lublin

O sobie

Jestem pedagogiem-andragogiem, psychoterapeutą w trakcie szkolenia, coachem, szkoleniowcem, psychoprofilaktykiem, doradcą zawodowym, arteterapeutą. Pracuję w nurcie poznawczo-behawioralnym i w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (Solution-Focused Approach).
Pracę badawczo-dydaktyczną łączę z działanością pomocową i szkoleniową. 

 

W ramach Punktu Wsparcia i Psychoedukacji SENSUM (którego jestem współtwórczynią) prowadzę wsparcie psychologiczne, konsultakcje psychoterapeutyczne, interwencję kryzysową i coaching. 

Studentów, Doktorantów oraz Pracowników zainteresowanych spotkaniem indywidualnym w ramach SENSUM zapraszam do kontaktu mailowego. W tytule maila proszę wpisać SENSUM.

 

 Kompetencje do pracy coachingowej, psychoedukacyjnej i pomocowej zdobyłam m.in. przez ukończenie:

 • Terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, szkolenie TSR I i II stopnia, Centrum TSR w Warszawie 
 • Podyplomowych Studiów w zakresie Coachingu, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 
 • Studium Poradnictwa Psychologicznego i Interwencji Kryzysowej, Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie 
 • Podyplomowego Kwalifikacyjnego Studium Psychoprofilaktyki, Instytut Psychologii UMCS
 • „Akademii trenera, kurs zaawansowany” Uniwersytet Otwarty UwB 
 • Podyplomowych studiów "Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej", APS w Warszawie
 • Szkolenia 101 Analiza transakcyjna, AJD w Częstochowie

Posiadam:

 • Certyfikat VCC w zakresie coachingu
 • Certyfikat VCC w zakresie doradztwa zawodowego

 

W Zespole ds. optymalizacji warunków kształcenia studenta z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi – OPTIMUM UMCS, jestem doradcą ds. optymalizacji warunków kształcenia w zakresie funkcjonowania psychicznego. 

 Doradztwo edukacyjne dla pracowników uczelni:

odnośnie do rozwiązań możliwych do wprowadzenia na zajęciach, na wydziale, w kontakcie ze studentem itp., które pomogą w funkcjonowaniu akademickim studentowi z problemami psychicznymi (depresją, zaburzeniami nastroju, chorobą psychiczną itp.).

Kontakt: Spotkanie on-line na wirtualnym kampusie lub bezpośrednie, po wcześniejszym kontakcie mailowym. W tytule maila proszę wpisać OPTIMUM.

 

Na naszym uniwersytecie prowadzę również szkolenia dla pracowników z następującej problematyki: 

 • szkolenia dla opiekunów lat i kierunków,
 • kontakt ze studentem w kryzysie,
 • kontakt pracowników uczelni ze studentami i rodzicami studentów,
 • specyfika funkcjonowania studenta jako osoby dorosłej;
 • wsparcie studenta w sesji w dobie pandemii.  

Jestem autorką przewodnika dla kadry dydaktycznej pt. "Kryzys dydaktyczny i co dalej?", przygotowanego w ramach projektu Dostępny UMCS.

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2021/0909/111440-przewodnik-kryzys-dydaktyczny.pdf

 


Działalność naukowa

 Tematyka badawcza

 • rozwój osobisty i sukces życiowy człowieka dorosłego
 • zdrowie psychiczne i korzystanie z profesjonalnego wsparcia rozwoju przez dorosłych
 • równowaga praca - życie pozazawodowe
 • edukacja akademicka i zawodowa tłumaczy

Zapraszam do współpracy badawczej Naukowców i Praktyków, zajmujących się problematyką: zdrowia psychicznego dorosłych, równowagi praca - życie pozazawodowe, sukcesu życiowego, rozwoju osobistego. 

Doktoranci 

 • Promotor w dwóch przewodach doktorskich
 • Opiekun naukowy jednego projektu doktorskiego

Współpraca naukowa

Współpraca badawcza z dr hab. Konradem Klimkowskim (Katedra Historii Języka i Translatoryki, Instytut Językoznawstwa KUL). Projekty badawcze dotyczą problematyki edukacji akademickiej tłumaczy oraz funkcjonowania zawodowego tłumaczy. Efektem współpracy są publikacje: monografia i artykuły naukowe. Monografia: Katarzyna Klimkowska, Konrad Klimkowski, Kształtowanie kompetencji świadczenia usług tłumaczeniowych z perspektywy przyszłych tłumaczy, Lublin 2015, s. 229. 

Nagrody i wyróżnienia

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2016)
 • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę – III stopień (2017)

Publikacje

Monografie:

Dudak A., Klimkowska K. „Sukces jako doświadczenie biograficzne ojców sprawujących opiekę nad dzieckiem, Lublin 2017.
Klimkowska K., Klimkowski K., „Kształtowanie kompetencji świadczenia usług tłumaczeniowych z perspektywy przyszłych tłumaczy”,  Lublin 2015.

Klimkowska K., „Orientacja na sukces zawodowy studentów kończących studia translatorskie”, Lublin 2013.

Klimkowska K., Dudak A., „Studenci pedagogiki o swoich studiach”, Białystok 2012.Klimkowska K., „Funkcjonowanie społeczne młodzieży akademickiej”, Lublin 2010.

Wybrane artykuły i rozdziały w monografiach:

Klimkowska K., Wybrane zasoby przedsiębiorcze studentów kierunków społecznych, Annales – Sectio J, 2019, vol. 32, No. 4.

Klimkowska K., Professional activities as a component of female life success in middle adulthood, Szkoła-Zawód-Praca, 2019, 17, s. 297-307.

Klimkowska K., Trudności w funkcjonowaniu zawodowym młodych dorosłych, Edukacja-Technika-Informatyka, 4(30),2019, s. 254-260.

Klimkowska K., Doświadczenia pracy młodych pracowników zatrudnionych w oparciu o elastyczne formy zatrudnienia, [w:] Renata Tomaszewska (red.), "Sekrety organizacji. Barwy codzienności", Wyd. UKW, Bydgoszcz, 2019 

Klimkowska K., Zastosowanie podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach we wzmacnianiu stanu Ja-Dorosłego, Edukacyjna Analiza Transakcyjna, Nr 7, 2018, s. 85-98. 

Klimkowska K., The Value Of Pedagogical And Psychological Training As Part Of Teacher Education Specialization As Perceived By The Students Of Applied Linguistics, Ljudinoznabczi Studii, Serija Pedagogika, Bypusk 5/37, 2017, s. 48-59.

Klimkowska K., Hope of Success of The Fathers Suing of The Right of Contact With The Child, Studium Vilnense A (ISSN 1648-7907), vol. 13, 2016, s. 115-118.

Klimkowska Katarzyna, Wspieranie młodzieży akademickiej  w dojrzewaniu do dorosłości, Kultura i Wartości, Nr 18/ 2016, s. 69-86

Klimkowska K., Klimkowski Konrad, Kształtowanie profesjonalizmu tłumacza na studiach translatorskich z perspektywy studentów, Roczniki Humanistyczne, 2016, tom 64, zeszyt 6, s. 117-145. 

Klimkowska K., Transition to the translation market as a challenge for translators-to-be, Academic Journal of Modern Philology, 2016, tom 5, s. 47-57,

Klimkowska Katarzyna, Korczyński Mariusz (2015), Sukces zawodowy emigrantów polskich w Wielkiej Brytanii a ich aktywność edukacyjna, Journal of Modern Science 4/27, ss. 437-461. (DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031 ISSN 1734-203)

Klimkowska K., Attractiveness to the labor market and competitiveness on the educational market of selected courses in social sciences in Poland as evaluated, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Education of tomorrow. Education, and other forms of activity of adults, Sosnowiec 2015, s. 79-97.

Klimkowska K., Entrepreneurial potential of the students of applied linguistics programme, majoring in translation, Academic Journal of Modern Philology, Vol. 3 (2014), s. 18-26

Klimkowska Katarzyna, Cognitive Proactivity of Translators-to-be, Language and Literary Studies of Warsaw, Vol. 4 (2014), s. 223-237. 

Klimkowska K., Edukacja do sukcesu narzędziem rozwoju kapitału ludzkiego, [w:] K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2014, s. 203-211.

Klimkowska K., Education studies as evaluated by university students and university candidates, [w:] A. Dudak, A. Kanios, O. Karpenko (red.) Challenges of contemporary education – theoretical and empirical contexts, Drohobych 2014, s. 159-170