Puławski Uniwersytet III Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Puławach powstał w roku akademickim 1991/1992 jako Filia UTW w Lublinie. Jego głównym organizatorem był dr Ludwik Meresta, pracownik Instytutu Weterynarii. Twórcy przyświecała idea atrakcyjnego zagospodarowania wolnego czasu emerytów i rencistów, ich rozwój intelektualny i fizyczny. Filia mieściła się w Instytucie Weterynarii. Początki były skromne. Na wykłady uczęszczało około 40 słuchaczy. Nie było możliwości organizowania zajęć w różnych grupach zainteresowań. Od 1995 roku, kiedy Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika” przyjął Filię pod swoją opiekę i swój dach, rozpoczął się dynamiczny rozwój uniwersytetu.
Po śmierci Ludwika Meresty w 1998 r. przewodniczącą została Elżbieta Kern. Kolejną przewodniczącą od roku akademickiego 2002/2003 została Bogumiła Gucka.

W tej strukturze przez 23 lata istnienia liczba słuchaczy powiększyła się do 400 osób oraz zwiększyły się proponowane formy zajęć. Podstawową formą kształcenia edukacyjnego są cotygodniowe wykłady z różnych dziedzin nauki. Słuchacze mogą korzystać z zajęć ruchowych m.in. gimnastyka, basen, nordic walking, rajdy piesze, rajdy rowerowe, zumba. Jest dużo zajęć o charakterze warsztatowym: artystyczne prace ręczne, makrama, zajęcia plastyczne – malarskie, warsztaty fotograficzne, warsztaty historyczne, śpiew dla przyjemności. Ponadto organizowane są lektoraty z języka angielskiego oraz kursy komputerowe. Zainteresowani uczęszczają do Klubu Ogrodnika oraz Klubu Czytelniczego. Działa amatorski teatr PUTW. Duża grupa słuchaczy realizuje się w wolontariacie. Organizowane są wycieczki krajowe i zagraniczne, wyjazdy do teatru, filharmonii. Podejmowane są różne działania w ramach współpracy międzypokoleniowej.

W 2015 r. podjęte zostały starania o przekształcenie Filii w organizację pozarządową, w celu uzyskania osobowości prawnej, pozwalającej na samodzielne działania, podejmowanie zobowiązań i działań prawnych. Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku z dniem 1 lutego 2015 objęła Józefa Janczura.

Otwarcie w Puławach Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej otworzyło możliwość objęcia Pułaskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku patronatem naukowym przez UMCS w Lublinie. Po rozmowach z dziekanem Wydziału Zamiejscowego UMCS oraz kierownictwem Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów oraz Biura ds. Kształcenia Ustawicznego została przygotowana umowa patronacka. Podpisanie tej umowy z udziałem prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego - Rektora UMCS i Józefy Janczury – Prezesa Stowarzyszenia UTW odbyło się 8 października 2016 r. podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016.

Więcej informacji dostępne na stronie Puławskiego Uniwersytetu III Wieku.