Publikacje

Szanowni Państwo,
w ramach IX Forum wydana zostanie monografia wieloautorska „DROGI I BEZDROŻA EDUKACJI W OKRESIE PANDEMII COVID-19”, przygotowana pod redakcją naukową Ryszarda Bery, Stanisławy Byry oraz Nelli Nyczkało. Znalazło się w niej 39 nadesłanych artykułów naukowców z różnych ośrodków akademickich z Polski i Ukrainy
Poniżej prezentujemy zapowiedź tejże monografii.

Link do broszury: https://drive.google.com/file/d/1W0PidgyapQqbNTPeEio7Uf4B6L12FYY_/view?usp=sharing


Swoje doniesienia naukowe Uczestnicy Forum mieli okazję opublikować również w specjalnie przygotowanym numerze czasopisma Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio J, Paedagogia-Psychologia – link: Vol 35 No1(2022) Problemy edukacji i wychowania młodzieży w warunkach pandemii