Informacje ogólne

Problematyka


Zgodnie z umową o współpracy pomiędzy Komitetem Nauk Pedagogicznych PAN i Narodową Akademią Pedagogicznych Nauk Ukrainy, a także przy wsparciu Pedagogicznego Towa-rzystwa Naukowego „Polska – Ukraina”, w dniach 11-12.05.2022 r. odbędzie się
IX POLSKO-UKRAIŃSKIE/UKRAIŃSKO-POLSKIE FORUM NAUKOWE
DROGI I BEZDROŻA EDUKACJI W OKRESIE PANDEMII COVID-19


Organizatorem będzie tym razem Instytut Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marie Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Szczegółowa problematyka IX Forum będzie obejmować następujące zagadnienia:


- Prawne i organizacyjne podstawy edukacji w warunkach pandemii.
- Funkcjonowanie szkól i uczelni w okresie lockdownu.
- Problemy opieki nad dziećmi w okresie zdalnej edukacji.
- Możliwości i bariery edukacji dorosłych w systemie on-line.
- Edukacja on-line: doświadczenia i wnioski.
- Przygotowanie i praca nauczycieli w systemie zdalnego nauczania.
- Zakłócenia procesów socjalizacyjnych dzieci i młodzieży w sytuacji braku kontaktów rówieśniczych.
- Zagadnienia badawcze podejmowane przez pedagogów, a odnoszące się do edukacji realizowanej w warunkach pandemii.