Program ramowy

PROGRAM

Dzień I – 10.05.2022
Wizyta pedagogów z Ukrainy,  Uczestników IX Forum Naukowego w Lublinie

 • 17.00    Przyjazd Gości z Ukrainy do Lublina i zakwaterowanie w Hotelu Campanile, ul. Lubomelska 14-16, 20-072 Lublin
 • 18.00    Kolacja powitalna wydana przez Jego Magnificencję Rektora UMCS w „Dworku   Kościuszków” w Ogrodzie Botanicznym
 • Do 20.00 – przyjazd Uczestników z Polski oraz zakwaterowanie w Hotelu Campanile, kolacja


Dzień II – 11.05.2022
Aula Instytutu Pedagogiki UMCS w Lublinie, ul. Głęboka 43

 • 9.00 –  9.15    Złożenie kwiatów pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej
 • 9.30 – 11.00   Uroczyste otwarcie IX Forum Naukowego:
  • Powitanie uczestników przez Dyrektor Instytutu Pedagogiki UMCS, dr hab. Stanisławę Byrę, prof. UMCS i Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego, prof. dr hab. Ryszarda Berę
  • Otwarcie obrad przez JM Rektora UMCS, prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego
  • Wystąpienie JM Rektor APS, dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS
  • Wystąpienie Prezydenta Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, prof. dr hab. Wasyla Kremienia (online)
  • Wystąpienie Przewodniczącej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab.  Agnieszki Cybal-Michalskiej (online)
  • Wystąpienie akademika-sekretarza Wydziału Oświaty Zawodowej i Oświaty Dorosłych Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy,   prof. dr hab. Nelli Nyczkało
  • Wystąpienie przewodniczącego Towarzystwa Pedagogicznego Polska-Ukraina, członka zagranicznego Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy, dr hab. Franciszka Szloska, prof. APS
  • Wystąpienia Konsula Ukrainy w Lublinie, Pana Artema Valaha oraz przedstawicieli władz miasta i regionu
 • 11.00 – 12.00 - Dyskusja plenarna
 • 12.00 – 12.30 - Przerwa kawowa
 • 12.30 – 14.00 - Dyskusja plenarna
 • 14.00 – 15.00 - Przerwa obiadowa
 • 15.00 – 16.30 - Dyskusja plenarna
 • 16.30 – 18.00 - Czas do dyspozycji Uczestników  
 • 18.00 – 19.30 - Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego dedykowany „Bohaterom Ukrainy”  w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie
  • Wręczenie wyróżnień pedagogom polskim i ukraińskim
  •  Występ RZA WP
 • 20.30 - Uroczysta kolacja dla Uczestników IX Forum Naukowego w Hotelu VICTORIA


Dzień III – 12.05.2022
Instytut Pedagogiki UMCS w Lublinie, ul. Głęboka 43

 • 9.00 – 13.00 - Praca w zespołach problemowych
 • 13.00 – 14.00 - Podsumowanie obrad
 • 14.00 – 15.00 - Obiad i wyjazd z Lublina Uczestników polskich
 • 15.00 – 18.00 - Czas do dyspozycji Gości z Ukrainy
 • 18.00 – Kolacja pożegnalna Gości z Ukrainy


Dzień IV – 13.05.2022

 • 9.30 – 10.30 - Spotkanie Gości z Ukrainy z przedstawicielami władz miasta i Lubelszczyzny w  Trybunale Koronnym w Lublinie – zapoznanie        z dorobkiem społeczno-gospodarczym i kulturalnym miasta, powiatu i województwa.
 • 10.30 – 12.00 - Zwiedzanie Starego Miasta i Zamku Lubelskiego
 • 12.00 – 14.30 - Zwiedzanie  Państwowego Muzeum na Majdanku – Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady
 • 14.30 - Obiad  i wyjazd Gości ukraińskich z Lublina

 

Załączniki