Organizatorzy, współorganizatorzy, patronat honorowy, patronat medialny, sponsorzy

Partnerem IX Polsko-Ukraińskiego Forum Naukowego jest Urząd Marszałkowski w ramach akcji promocyjnej „Lubelskie. Smakuj życie!”

Link do materiałów promocyjnych

https://www.lubelskie.pl/