Przestrzeń: Poczuj to

Przestrzeń „Poczuj to” poświęcona jest zmysłowi powonienia.

Węch jest jednym z najbardziej niedocenianych zmysłów. Przez lata nie przypisywano temu zmysłowi większej roli w funkcjonowaniu ludzi czy zwierząt, a przecież odczuwanie zapachów ma wpływ na zachowanie istot żywych. Zmysł węchu, dzięki licznym białkom receptorowym jest niemal tak wrażliwy i selektywny jak zmysł wzroku. Białka te odpowiadają za rozpoznawanie znaczącej liczby zapachów o różnej intensywności. Liczba genów kodujących receptory węchowe stanowi blisko 2% całego genomu człowieka. Za badania dotyczące fizjologii węchu w 2004 roku przyznano Nagrodę Nobla. W uzasadnieniu Komisja Noblowska stwierdziła, że „Węch długo pozostawał najbardziej zagadkowym z naszych zmysłów”. Podstawy rozpoznawania i zapamiętywania około 10 tys. różnych zapachów były niezrozumiałe. Dzięki serii pionierskich badań tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z fizjologii i medycyny rozwiązali to zagadnienie". Węch u człowieka nie jest tak rozwinięty jak u zwierząt, nie jest on również tak czuły.

Ścieżka „Poczuj to” zapełnia przestrzeń wystawienniczą interaktywnymi eksponatami tematycznie związanymi ze zmysłem węchu. Eksponaty te kształcą i bawią, przyciągają widza atrakcyjnym designem i sposobnością do  podejmowania bezpośredniej interakcji. Przestrzeń atrakcyjnie ilustruje biologiczne i chemiczne aspekty zmysłu węchu – jednego z tzw. zmysłów chemicznych. Zwiedzający zyskują szansę na odczucie wielu zapachów, zarówno tych bardzo przyjemnych (zapach łąki) jak i trochę mniej przyjemnych, bo czy pachnie dym? Eksponaty są opatrzone barwnymi zdjęciami i opisami z informacją nt. pochodzenia danego zapachu. Autorzy wystawy przestawiają ponadto przykład aparatu wykorzystywanego do pozyskania olejków eterycznych z materiałów roślinnych. Odwiedzający wystawę otrzymają dawkę wiedzy dotyczącej feromonów, ich podziału, funkcji i roli, jaką pełnią. Atrakcją jest również kolonia mrówek w formikarium – wygodny sposób obserwacji i możliwość dostrzegania interakcji zachodzących pomiędzy osobnikami kolonii mrówek.

W przestrzeni „Poczuj to” można znaleźć:

  • Model anatomiczny nosa,
  • Plansze poświęcone zmysłowi powonienia i odkryciom nagrodzonym Nagrodą Nobla,
  • Plansze poświęcone feromonom,
  • Aleję zapachów – kilkanaście zapachów „zamkniętych” w woskach,
  • Zapach sztuki – czyli pachnące obrazy,
  • Przykładowe aparaty umożliwiające prowadzenie destylacji zapachów,
  • Formikarium – z możliwością obserwacji kolonii mrówek komunikujących się za pomocą feromonów,
  • Życie pszczół – obserwacja wnętrza ula.