Przestrzeń: Krajobraz dźwiękowy

Ścieżka Krajobraz dźwiękowy zakłada zapełnienie przestrzeni wystawienniczej interaktywnymi eksponatami ukazującymi piękno i różnorodność krajobrazu dźwiękowego oraz wyjątkowość zmysłu słuchu, który daje człowiekowi dostęp do tego świata. Zadaniem tej części wystawy jest propagowanie wiedzy o dźwiękach oraz anatomii słuchu, połączone z uwrażliwianiem odbiorców na bodźce akustyczne. Istotnym zadaniem wystawy jest również propagowanie profilaktyki słuchu i budowanie kultury komunikacji z osobami z niedosłuchem. Eksponaty wystawiennicze będą kształcić i bawić, przyciągać widza atrakcyjnym designem i sposobnością do bezpośredniej interakcji.  

W ramach wystawy zaplanowano stworzenie eksponatów koncentrujących się wokół szeroko pojętej tematyki zmysłu słuchu, ułożonych na trzech ścieżkach:

Ścieżka akustyczna – wystawa zawierająca wybrane instrumenty muzyczne i kształcąca w obszarze odbioru dźwięków generowanych przez nie oraz wskazująca na różnorodność źródeł dźwięku. Ścieżka ta wymaga interakcji zwiedzających z eksponatem. W przestrzeni tej rozplanowano:

 • dzwony rurowe, 
 • bęben językowy,  
 • cymbały kamienne,
 • aerofon perkusyjny,
 • gigantyczna pozytywka, 
 • tuba głosowa,
 • figury Chladniego,
 • armata powietrzna. 

Korytarz komunikacji alternatywnej i wspomagającej – wystawa w wyciszonej przestrzeni nawiązująca do środków komunikacji używanych przez osoby z niedosłuchem i głuche. Wystawa ma ukazywać świat alternatywnej komunikacji, kultury porozumiewania się osób niesłyszących i uwrażliwiać osoby słyszące na inne sposoby komunikacji oraz wspomaganie tego procesu. Istotnym aspektem tej ścieżki jest również oswajanie ludzi słyszących odmiennym odbiorem otoczenia przez osoby niesłyszące oraz wskazywane barier, na jakie natrafiają osoby niesłyszące. Ścieżka ta zawiera eksponaty do oglądania oraz swobodnego manipulowania/dotykania, np.:  

 • alfabet palcowy wydrukowany na drukarce 3D z opisem, 
 • trójwymiarowy model dłoni do alfabetu Lorma z opisem, 
 • ekran z animacją podstawowych zwrotów w języku migowym, 
 • ekran z animacją fonogestów, 
 • instalacja naścienna tekstu pisanego 3D, 
 • instalacja naścienna/blatowa liter wykonanych z różnych materiałów. 

Przestrzeń profilaktyki zaburzeń słuchu i mowywystawa modeli i plansz edukacyjnych nawiązujących do profilaktyki słuchu oraz mowy. Przestrzeń z kącikiem eksperymentów, umożlwiającym samodzielne badanie progu słyszenia. Wśród eksponatów znajdą się:  

 • anatomiczny model ucha z opisem, 
 • modele aparatów słuchowych i implantów słuchowych różnego typu wraz z opisem, 
 • plansze na temat profilaktyki zaburzeń słuchu i mowy, 
 • stanowisko do ćwiczenia płynności wymowy, wyposażone w pluszaki powtarzające wypowiedzi, 
 • stanowisko do badania poziomu natężenia dźwięków, 
 • plansze na temat hałasu, jego źródeł oraz jego wpływu na słuch.