Kontakt mailowy:

curieosity@umcs.pl 

Kontakt telefoniczny: 

sprawy merytoryczne: 

  • dr hab. Bożena Zgardzińska, prof. uczelni, +48 81 537 62 86
  • dr Joanna Reszko-Zygmunt, prof. uczelni,+48 81 537 56 95
  • dr Małgorzata Waryszak, +48 81 525 10 81
  • dr Aneta Unkiewicz-Winiarczyk,+48 81 537 50 67
  • dr inż. Miłosz Huber, +48 81 537 610
  • dr Paulina Litka, +48 81 537 28 94

sprawy organizacyjne: 

  • Barbara Uljasz, +48 81 537 54 13

sprawy finansowe: 

  • Anna Polaczek-Skiba,+48 81 537 50 94

Adres korespondencyjny: 

Curieosity „Zmysły i emocje” 
Biuro Promocji i Popularyzacji Nauki UMCS 
Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1305 B 
20-031 Lublin