Przestrzeń: Czas

Przestrzeń "Czas" to fascynująca podróż przez epoki, przedstawiająca wybrane zjawiska związane z historią Ziemi – zarówno tą naturalną, jak i tą kształtowaną przez człowieka na przestrzeni lat. Kolejne eksponaty prezentują inny wycinek czasu lub odmienną perspektywę jego postrzegania. Prezentacja skał przenosi nas w najbardziej odległe okresy sprzed wielu milionów lat. Obok znajdują się także stanowiska ujmujące w swych ramach efekty zjawisk geologicznych, mierzonych w milionach, a nawet miliardach lat. Migawki z historii regionu i miasta przenoszą nas w czasy mierzone już tysiącami i setkami lat. Archeologia obrazuje ślady wzajemnego wpływu człowieka i przyrody na przykładzie różnowiekowych znalezisk z terenu województwa lubelskiego, a rekonstrukcja geoarcheologiczna (w tym – wirtualna rekonstrukcja przestrzeni) Wielkiego Stawu Królewskiego przybliża nas do historii Lublina w okresie jego największej świetności, tj. w XIV-XVII w. Kolejne stanowiska przedstawiają historię pieniądza oraz wynalazków i prezentują jak wpływały one na funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa. Czas we współczesnej perspektywie to z kolei szereg stanowisk odnoszących się do naszych doznań podczas poznawania krajobrazu miasta, regionu oraz zabawy z odległościami od Lublina do innych Europejskich Stolic Młodzieży. Zapraszamy do zanurzenia się w tej przestrzeni i odnalezienia w niej opowieści o czasach minionych oraz współczesnych.

W ramach wystawy znajdują się takie eksponaty jak:

 • Skalna księga,
 • Skalna ściana,
 • Migawki z historii Lubelszczyzny,
 • Oblicza Lubelszczyzny,
 • Dotknij mapy,
 • Lubelski patchwork,
 • Od Lublina do Cascais,
 • Ewolucja pieniądza,
 • Pieniądze świata,
 • Wynalazki, które zmieniły gospodarkę,
 • Świat w skali MIKRO!: prezentacja minerałów, fragment tkanki zwierzęcej i roślinnej oraz ludzkiej, płytka układu scalonego, banknot z mikrodrukiem i inne różnorodne materiały.