Program studiów

I semestr:
01. Instytucje prawa administracyjnego - 20 godz.

02. Ustrój administracji publicznej - 20 godz.
03. Postępowanie w sprawach administracyjnych - 15 godz.
04. Legislacja administracyjna - 15 godz.
05. Status prawny pracowników administracji publicznej - 15 godz.
06. Prawo administracyjne Unii Europejskiej - 15 godz.

II semestr:
07. Sądownictwo administracyjne - 15 godz.

08. Kontrola i nadzór w administracji publicznej - 15 godz.
09. Finanse publiczne - 15 godz.
10. Zamówienia publiczne - 15 godz.
11. Ochrona informacji w administracji publicznej - 10 godz.
12. Fundusze europejskie w działalności administracji publicznej - 10 godz.
13. Seminarium - 20 godz.