Opłaty

Pełna opłata za cykl kształcenia wynosi: 3930 zł, w tym: 
- opłata rekrutacyjna - 150 zł;
- opłata za naukę (czesne):
- I semestr – 1800 zł;
- II semestr - 1980 zł.


Zniżki:

Zniżkę w opłacie czesnego mogą uzyskać:
- absolwenci UMCS (10% zniżki);
- dzieci i małżonkowie absolwentów UMCS (5% zniżki).

 

Warunkiem otrzymania zniżki jest dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych kserokopii karty absolwenta UMCS.

Opłata za cykl kształcenia z uwzględnieniem 10% zniżki wynosi: 3537,00 zł, w tym:
- opłata rekrutacyjna - 150 zł;
- opłata za naukę (czesne):
- I semestr – 1605 zł;
- II semestr - 1782 zł.

Opłata za cykl kształcenia z uwzględnieniem 5% zniżki wynosi: 3733,50 zł, w tym:
- opłata rekrutacyjna - 150 zł;
- opłata za naukę (czesne):
- I semestr – 1702,50 zł;
- II semestr – 1881,00 zł.

Terminy wnoszenia opłat:
1. Opłata rekrutacyjna: najpóźniej w dniu składania dokumentów rekrutacyjnych;
2. Opłata za I semestr studiów: zgodnie z harmonogramem określonym w umowie lub decyzją o rozłożeniu opłaty na raty;
3. Opłata za II semestr studiów: zgodnie z harmonogramem określonym w umowie lub decyzją o rozłożeniu opłaty na raty.

Rachunek bankowy:
33 1030 1999 2404 0870 0015 2201

Dane do przelewu:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

Tytuł przelewu:
Jako tytuł przelewu należy wskazać odpowiednio:
- IMIĘ I NAZWISKO - OPŁATA REKRUTACYJNA;
- IMIĘ I NAZWISKO - OPŁATA ZA I SEMESTR;
IMIĘ I NAZWISKO - OPŁATA ZA II SEMESTR.