Kontakt

Informacji udziela:

mgr Irena Nizioł
Sekretariat Instytutu Nauk Prawnych
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
tel. 81 537-51-33; 501-292-732
e-mail: irena.niziol@poczta.umcs.lublin.pl

Kierownik studiów podyplomowych:

dr hab. Kamil Sikora prof. UMCS
e-mail: kamil.sikora@poczta.umcs.lublin.pl

Jesteśmy na Facebooku - kliknij: